Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Firma Web Retail s.r.o. przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z Państwem dotyczącej sprzedaży towaru (lub podjęcia działań przyjętych przez zawarciem takiej umowy) a ponadto przetwarza Państwa dane osobowe, które są niezbędne do realizacji obowiązków publiczno-prawnych tej spółki.

1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 • 1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Web Retail s.r.o., z siedzibą Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00, RCz, IČ(REGON): 28876431 zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, pozycja nr 150602 (dalej tylko “administrator”).
 •  
 • 1.2. Dane kontaktowe administratora są następujące: adres do doręczeń Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, adres poczty elektronicznej info@projektory-lampy.pl, telefon +48 22 153 04 34.
 •  
 • 1.3. Administrator nie mianował inspektora ochrony danych osobowych.

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 • 2.1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest fakt, że przetwarzanie to jest niezbędne dla:
  • 2.1.1. realizacji umowy między Państwem i administratorem lub dla realizacji działań administratora przez zawarciem takiej umowy zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej tylko rozporządzenie);
  • 2.1.2. realizacji obowiązków prawnych, które obejmują administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, a konkretnie przede wszystkim realizacji obowiązków nałożonych na administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne, przede wszystkim ustawę nr 235/2004 Sb., o podatku od wartości dodanej, w aktualnym brzmieniu, ustawy nr 586/1992 Sb., o podatku dochodowym, w aktualnym brzmieniu, i ustawy nr 563/1991 Sb., o księgowości, w aktualnym brzmieniu.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • 3.1. Celami przetwarzania Państwa danych osobowych są:
  • realizacja umowy między Państwem i administratorem, łącznie doręczenia towaru i realizacji praw z tytułu odpowiedzialności za wady, lub podjęcia przez administratora działań przed zawarciem takiej umowy a ponadto realizacji obowiązków publiczno-prawnych administratora – dane identyfikacyjne i kontaktowe, przede wszystkim: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres fakturacyjny i do doręczeń,
  • zapewnienie technicznego funkcjonowania stron internetowych oraz poprawy jakości świadczonych usług - session cookies, dane identyfikacyjne,
  • przeprowadzenie niezbędnych analiz i pomiarów - liczby odwiedzin, częstotliwości, liczby obejrzanych stron, urządzanie, z którego użytkownik wchodzi na strony internetowe administratora, czasu spędzonego na stronach, adresu IP,
  • przesyłanie ankiet e-mailowych zadowolenia klientów w ramach programu Ověřeno zákazníky (Zweryfikowane przez klientów), do którego e-shop administratora jest włączony, oceny informacji zwrotnej i analizy pozycji rynkowej administratora: adres e-mail
  • cele księgowe i podatkowe (np. w celu ewidencji zgodnie z przepisami księgowymi i podatkowymi) – dane identyfikacyjne i kontaktowe,
  • realizacji pozostałych obowiązków ustawowych (np. wynikających z odpowiedzialności za wady itp.) – den identyfikacyjne i kontaktowe,
  • Wysłanie e-mailowej ankiety oceniającej satysfakcję z dokonanych zakupów w ramach programu „Zaufane Opinie Ceneo.pl”, którego uczestnikiem jest sklep internetowy, ocena informacji zwrotnej i analiza statusu handlowego firmy: adres mailowy.
 •  
 • 3.2. Ze strony administratora nie dochodzi do automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 rozporządzenia.

4. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • 4.1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania skutków prawnych i obowiązków wynikających z umowy, a ponadto przez okres konieczny do celów archiwizacji zgodnie z odpowiednimi powszechnie obowiązującymi przepisami, jednak maksymalnie przez okres określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne; to samo dotyczy sytuacji jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 •  
 • 4.2. Operator portalu Ceneo.pl przechowuje dane osobowe na czas korzystania z usługi „Zaufane Opinie Ceneo.pl” lub do czasu wyrażenia przez klienta niezgody na wysyłanie informacji handlowych administratorowi e-shopu lub bezpośrednio operatorowi portalu Ceneo.pl, możliwość zaprzestania wysyłania informacji handlowych jest dostępna w każdej wysyłanej klientowi ankiecie. W przypadku wyrażenia odmowy ankiety nie będą wysyłane.

5. POZOSTALI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • 5.1. Pozostałymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą firmy kurierskie i inne osoby uczestniczące w dostawie towaru lub realizacji płatności na podstawie umowy kupna, osoby zapewniające dla administratora usługi techniczne związane prowadzeniem e-shopu, łącznie z użytkowaniem oprogramowania i przechowywania danych:
  • firmy kurierskie i inne osoby uczestniczące w procesie dostawy towaru lub realizacji płatności na podstawie umowy kupna (Česká pošta a.s., DHL express, General Logistics Systems, Federal Express Czech s.r.o., Frogman s.r.o., PayPal, Braintree, Skrill, GoPay...),
  • firmy i partnerzy handlowi, zapewniający zbieranie danych niezbędnych do prowadzenia strony internetowej, przede wszystkim danych analitycznych i statystycznych, do których należą: Smartsupp.com s.r.o., Sentry.io, Tawk.to inc., Google, Seznam.cz, ...
  • ewentualnie pozostali dostawcy programowania przetwarzającego, usług i aplikacji, których administrator obecnie nie wykorzystuje.
  • operator portalu Ceneo.pl za pośrednictwem e-mailowych ankiet przesyłanych w ramach programu „Zaufane Opinie Ceneo.pl”, w którym uczestniczy administrator sklepu internetowego. W przypadku wysyłania ankiet Państwa dane osobowe nie są przekazywane trzecim stronom na ich własny użytek.
 •  
 • 5.2.     Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawnych mogą być organy administracji skarbowej i inne właściwe urzędy w przypadkach, kiedy administrator ma taki obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów.
 •  
 • 5.3. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do krajów trzecich (do krajów poza UE) lub organizacji międzynarodowych.

6. PRAWA PODMIOTU DANYCH

 • 6.1. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu mają Państwo prawo zażądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do korekty lub usunięcia Państwa danych osobowych, ewentualnie ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do przenoszenia Państwa.
 •  
 • 6.2. Jeśli uważają Państwo, że przez administrowanie Państwa danych osobowych zostały naruszone lub są naruszane przepisy rozporządzenia, mają Państwo prawo zwrócić się do sprzedającego lub administratora o wyjaśnienie, lub usunięcie takiego stanu, ewentualnie mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.
 •  
 • 6.3. Nie mają Państwo obowiązku udostępnienia swoich danych osobowych. Udostępnienie Państwa danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia i realizacji umowy i bez udostępnienia Państwa danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej realizacji przez administratora.
 •  
 • 6.4. Administrator jest uprawniony do żądania uzasadnionej rekompensaty za udostępnienie informacji, nie przekraczającej kosztów niezbędnych na udostępnienie informacji

 

Jeśli o lampach wiedzą już Państwo, co potrzeba, to wystarczy już tylko wybrać tę właściwą

Szybkie wyszukiwanie lampy

Wystarczą dwa kliknięcia

Lampy do projektorów

Lampy do TV