Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażając zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgadzają się Państwo na to aby spółka Web Retail s.r.o. przetwarzała je do celów rejestracji konta klienta i administrowania nim oraz przetwarzania danych przesłanych za pośrednictwem formularzy na stronach internetowych administratora. Tę zgodę mogą Państwo kiedykolwiek odwołać i wówczas nie będą Państwu przesyłane informacje handlowe. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajdują się niżej.

1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 • 1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Web Retail s.r.o., z siedzibą Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00, RCz, IČ(REGON): 28876431 zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, pozycja nr 150602 (dalej tylko “administrator“).
 •  
 • 1.2. Dane kontaktowe administratora są następujące: adres do doręczeń Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, adres poczty elektronicznej info@projektory-lampy.pl, telefon +48 22 153 04 34.
 •  
 • 1.3. Administrator nie mianował inspektora ochrony danych osobowych.

2. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wydana temu administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej tylko rozporządzenie)

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • 3.1. Celami przetwarzania Państwa danych osobowych są:
  • rejestracja i zarządzanie kontem klienta oraz udział w programie lojalnościowym: adres e-mail.
  • przetwarzanie zapytań przesłanych za pośrednictwem formularzy na stronach internetowych administratora: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
 •  
 • 3.2. Ze strony administratora nie dochodzi do automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 rozporządzenia

4. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • 4.1. Okres przez który będą przechowywane Państwa dane osobowe, są:
  • rejestracja i zarządzanie kontem klienta oraz związany z tym udział w programie lojalnościowym – do momentu usunięcia konta klienta.
  • przetwarzanie pytań przesłanych za pośrednictwem formularza na stronach internetowych administratora - maksymalnie przez 6 miesięcy od rozpatrzenia zapytania,
  Wszystkie dane osobowe są przechowywane i przetwarzane maksymalnie do odwołania Państwa zgody na przetwarzania (dla tego celu przetwarzania).

5. POZOSTALI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • 5.1. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do krajów trzecich (do krajów poza UE) lub organizacji międzynarodowych.

6. PRAWA PODMIOTU DANYCH

 • 6.1. W każdej mają Państwo prawo wycofania swojej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych administratorowi. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed takim cofnięciem zgody. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w każdej chwili, wysyłając odwołanie zgody adres e-mail info@projektory-lampy.pl lub telefonicznie +48 22 153 04 34.
 •  
 • 6.2. Jeśli uważają Państwo, że przez administrowanie Państwa danych osobowych zostały naruszone lub są naruszane przepisy rozporządzenia, mają Państwo prawo zwrócić się do sprzedającego lub administratora o wyjaśnienie, lub usunięcie takiego stanu, ewentualnie mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.
 •  
 • 6.3. Nie mają Państwo obowiązku udostępnienia swoich danych osobowych. Udostępnienie Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym lub umownym, nie jest też wymogi niezbędnym do zawarcia umowy.

 

Jeśli o lampach wiedzą już Państwo, co potrzeba, to wystarczy już tylko wybrać tę właściwą

Szybkie wyszukiwanie lampy

Wystarczą dwa kliknięcia

Lampy do projektorów

Lampy do TV