Jak wyzerować/zresetować licznik pracy lampy w projektorze?

Po dokonaniu wymiany lampy w projektorze u większości modeli konieczne jest wyzerowanie/wyresetowanie licznika czasu pracy lampy. Jeśli licznik nie zostanie wyzerowany, projektor będzie zgłaszał, że nowa lampa jest wyświecona lub nawet nie pozwoli na jej uruchomienie. Informację o tym jak wyzerować licznik pracy lampy, znajdą Państwo w instrukcji obsługi swojego projektora lub możecie skorzystać z naszego opisu, który znajdziecie poniżej. Istotne jest, aby nie dokonywać resetowania licznika pracy lampy przed wymianą lampy na nową. Lampę należy wymienić na nową także w przypadku, kiedy Państwa stara lampa nadal świeci całkiem jasno, ale projektor zgłasza koniec jej żywotności i tym samym konieczność wymiany. Nową lampę należy zamontować najlepiej tuż po jej otrzymaniu, a starą, wciąż działającą lampę pozostawić jako lampę diagnostyczną/zapasową. Oczywiście wiele projektorów pozwala na używanie lampy nadal, nawet jeśli przekroczona jest jej nominalna żywotność, niemniej jednak używanie takiej żarówki wiąże się z ryzykiem jej eksplozji, której zawsze lepiej jest uniknąć.

Sposób resetowania licznika lampy zwykle różni się nie tylko w przypadku poszczególnych marek projektorów, ale dotyczy też często i danej serii. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

 • 3M, Dukane, Elmo, Viewsonic
  1. Naciśnij przycisk “MENU“ aby wyświetlić menu.
  2. W momencie gdy pojawi się “EASY MENU”, z pomocą strzałek “”góra/”dół”” wybierz “Go To Advanced Menu ...” (Przejście do rozszerzonego menu) następnie nacisnij “strzałka w prawo”.
  3. Z pomocą strzałek “”góra/”dół”” wybierz w lewej kolumnie opcję “OPTION“ ("Opcje") następnie nacisnij przycisk “strzałka w prawo”.
  4. Z pomocą strzałek “”góra/”dół”” wybierz “LAMP TIME“ (licznik pracy lampy) z opcji "OPTION" (lub "ADVANCED") następnie nacisnij i przytrzymaj przycisk “RESET” lub przycisk “strzałka w prawo”.
  5. Pojawi się okno dialogowe. Wybierz “RESET“ ("Resetować") przy pomocy przycisku “straszłka w górę”.
 • ASK, Infocus, Proxima
  • Sposób pierwszy:
   1. Włącz projektor.
   2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności (“Vol-”) następnie przycisk zwiększania głośności (“Vol+”) przez przynamniej 3 sekundy.
   3. Dioda powinna teraz zmienić kolor na zielony.
  • Sposób drugi:
   1. Włącz projektor.
   2. Naciśnij przycisk “MENU“ aby wyświetlić menu.
   3. Wybierz “About“ (ew.“Informacje”).
   4. Wybierz “Reset Lamp Timer“ a następnie potwierdź reset licznika.
 • Acer série P/H/XD/X
  1. Naciśnij przycisk “MENU“ na pilocie lub panelu sterującym projektora.
  2. Przy pomocy strzałek góra-dół wybierz opcję “Zarządzanie”
  3. Przy pomocy strzałek góra-dół wybierz opcję “Resetowanie godzin lampy“
  4. Naciśnij przycisk “>“ a następnie wybierz “Tak“ przy resetowaniu licznika do zera.
  5. Przez naciśnięcie przycisku “MENU“ na pilocie lub panelu sterującym projektora można wrócić do głównego menu.
  6. Jeśli chcesz zamknąć menu ekranowe, naciśnij przycisk “MENU“ na pilocie lub panelu sterującym projektora. Menu się zamknie a projektor zapisze nowe ustawienia.
 • BenQ MP610
  1. Do menu resetowania pracy lampy dostaniemy się przez naciśniecie przycisku “exit” na panelu sterującym projektora i przystrzymanie go przez przynajmniej 5 sekund.
  2. Następnie na panelu projektora lub pilocie należy nacisnąć przycisk “auto” a licznik zostanie wyzerowany.
  3. Po ok. 5 sekundach nieczynności menu ekranowe zniknie.
 • BenQ MP777/MP776
  1. Włącz menu ekranowe.
  2. Przejdź do "USTAWIENIA SYSTEMU": "Zaawansowane" > "Ustawienia lampy".
  3. Naciśnij przycisk "MODE"/"ENTER".
  4. Pokaże się okno "Ustawienia lampy". Wybierz opcję wyzerowania licznika a następnie naciśnij "MODE"/"ENTER".
  5. Pojawi się okienko z pytaniem czy na pewno chcesz wyresetować licznik pracy lampy.
  6. Oznacz pole reset i wybierz "MODE"/"ENTER".
  7. Licznik pracy lampy powinien teraz wskazywać na „0”.
 • BenQ PB6100/PB6110/PB6200/PB6210
  1. Aby wywołać menu licznika lampy, naciśnij i przytrzymaj przycisk “Exit” na panelu sterującym projektora przez przynajmniej 5 sekund.
  2. Gdy pokaże się menu ekranowe, naciśnij przycisk “MENU”, aby zresetować licznik pracy lampy. Aby anulować operację na tym etapie, należy wcisnąć przycisk “EXIT”.
  3. Naciśnij przycisk < lub >, aby wyzerować licznik lub wybierz “Exit”, aby opuścić menu.
  4. Pojawi się informacja "LAMP HOUR RESET OK“. Naciskając "Exit" wyjdziemy z menu.
 • Boxlight, Canon, Christie, Eiki
  1. Włącz projektor i naciśnij przycisk "MENU". Ukaże się menu ekranowe.
  2. Przyciskiem "POINT LEFT/RIGHT" ustaw czerwoną ramkę na ikonie "SETTING".
  3. Wybierz "POINT DOWN". Czerwona ramka przesunie sie na opcję "Lamp counter reset"a następnie naciśnij na"SET".
  4. Pojawi się pytanie o zresetowanie licznika "Lamp replace counter Reset?".
  5. Przesuń czerwoną strzałkę na “Tak” ("Yes") i naciśnij "SET".
  6. Pojawi się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie. Przez naciśnięcie przycisku “TAK” ("Yes") dojdzie do wyzerowania licznika lampy.
  7. Po wyresetowaniu licznika dioda informująca o konieczności wymiany lampy "LAMP REPLACE" przestanie świecić.
 • Epson
  1. Aby przejść do ustawień projektora naciśnij przycisk “Menu”, po pokazaniu się ustawień, wybierz opcję “Reset”.
  2. Wybierz pozycję "Reset Lamp Hours" a następnie potwierdź przyciskiem "Enter".
 • Hitachi
  1. Włącz projektor i uruchom menu przez naciśnięcie przycisku “Menu”.
  2. W opcjach wybierz “LAMP TIME”.
  3. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk “RESET” przez przynajmniej 3 sekundy.
  4. Wybierz "RESET" raz jeszcze aby potwierdzić zmiany.
 • Lenovo
  1. Włącz projektor i uruchom menu przez naciśnięcie przycisku “Menu”.
  2. Przy pomocy strzałek (prawo-lewo) wybierz opcję “Information”.
  3. Przy pomocy strzałek (prawo-lewo) wybierz opcję "Lamp Hour Reset".
  4. Naciśnij "Enter" lub "W prawo". Pojawi się wiadomość "Please see user manual" (Spójrz do intrukcji obsługi)
  5. Na pilocie należy teraz wciskać strzałki w następującej kolejności: na dół, do góry, w lewo, w prawo. Po wykonaniu tych czynności powinna pojawić się informacja o wyzerowaniu licznika lampy.
 • Mitsubishi
  1. Włącz projektor.
  2. Przytrzymaj na pilocie "STRZAŁKA W PRAWO", "STRZAŁKA W PRAWO" a także przycisk "POWER" na panelu sterującym projektora.
  3. Poczekaj ok. 3 sekundy, kontrolka lampy powinna mrugnąć dwukrotnie.
  4. Puść przyciski po dokonaniu się resetu.
 • NEC série NP/U/LT/VT
  • Sposób pierwszy:
   1. Wybierz "MENU", potem "Resetovat".
   2. Następnie wybierz "Czas czyszczenia lampy" -> pojawi się okno dialogowe -> naciśnij "OK".
  • Sposób drugi:
   1. Jeśli licznik przekroczy 3100 godz., to niestety projektor ze względów bezpieczeństwa nie uruchomi się.
   2. Jeśli nastanie taka sytuacja, przełącz projektor w stan czuwania, naciśnij jednocześnie na pilocie przyciski "ON/STANDBY" a "CANCEL" i przytrzymaj je przez ok. 10 sek. Jak tylko licznik się wyzeruje, dioda “LAMP” przestanie świecić.
 • Sanyo
  1. Włącz projektor.
  2. Wybierz "Menu". Za pomocą strzałek wejdź w ustawienia ("Settings").
  3. Przy pomocy strzałek wybierz licznik pracy lampy ("Lamp Counter") a następnie naciśnij wybierz ("Select").
  4. Na ekranie pojawi się licznik lampy. Wybierz wyzerować ("Reset") a następnie naciśnij na tak ("Yes") w celu potwierdzenia zmian.
 • Sharp PG-B10S
  1. Włącz projektor.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski "ENTER/STRZAŁKA w prawo" i "AUTO SYNC". W międzyczasie, gdy przytrzymujesz przyciski, naciśnij jedno po drugim, przyciski “ON” i “Strzałka w lewo”.
  3. Na ekranie pojawi się “0000h” co sygnalizuje wyzerowanie licznika lampy.
 • Sharp XR10S/ XR10X/XR20S/ XR20X
  1. Włącz projektor.
  2. Naciśnij i przytrzymaj "MENU/POMOC", "ENTER" a "STRZAŁKA na dół". W czasie gdy przytrzymujesz przyciski, naciśnij dodatkowo przycisk "STANDBY/ON".
  3. Na ekranie pojawi się “0000h” co sygnalizuje wyzerowanie licznika lampy.

Jeśli o lampach wiedzą już Państwo, co potrzeba, to wystarczy już tylko wybrać tę właściwą

Szybkie wyszukiwanie lampy

Wystarczą dwa kliknięcia

Lampy do projektorów

Lampy do TV