Jak wyzerować/zresetować licznik pracy lampy w telewizorze projekcyjnym?

Po wymianie lampy w telewizorze nie należy zapomnieć o wykonaniu resetu licznika czasu pracy lampy. Jeśli tego nie uczynimy, TV będzie sygnalizował, że nowa lampa jest wyświecona i często nawet nie pozwoli jej uruchomić. Procedurę resetowania licznika czasu pracy lampy znajdą Państwo w instrukcji obsługi swojego TV projekcyjnego. Możecie też Państwo skorzystać z naszego opisu. Istotne jest, aby nigdy nie dokonywać resetu licznika pracy lampy przed jej wymianą. Jeśli TV zgłasza koniec żywotności lampy, to należy jak najszybciej wymienić ją na nową, nawet jeśli stara lampa nadal świeci dość jasno. Nową lampę należy zamontować najlepiej zaraz po jej otrzymaniu a starą sztukę zachować jako lampę diagnostyczną. Należy też pamiętać, że używanie lampy po przekroczeniu przez nią jej nomimalnej żywotności, wiąże się z narastającym ryzykiem eksplozji żarówki, której zawsze lepiej jest uniknąć.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów resetowania licznika pracy lampy w popularnych markach TV projekcyjnych:

 • LG
  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk “MENU“ zarówno na pilocie jak i na telewizorze do momentu aż pokaże się menu ekranowe.
  2. Następnie puść przycisk “MENU“ najpierw na pilocie a potem na telewizorze.
  3. Potem należy wg wskazanej kolejności nacisnąć przyciski: “MUTE“ i “ENTER“ ew. “OK“ i przytrzymać je do póki na ekranie nie pojawi się informacja o czasie pracy lampy.
  4. Następnie puść przycisk “MUTE“, a potem “ENTER“/“OK“.
  5. Po wyzerowaniu licznika naciśnij “SELECT“ na pilocie i potwierdź reset.
 • Mitsubishi
  1. Włącz TV.
  2. Jeśli pokazuje się komunikat “Please Replace Lamp“ (Proszę wymienić lampę), wybierz “YES“ albo “ENTER“.
  3. Naciśnij przycisk “MENU“.
  4. Wybierz “Low Reminder“
  5. Dwa razy nacisnij “Enter“.
  6. Wyłącz TV.
 • Panasonic
  1. Sposób pierwszy:
   1. Włącz TV.
   2. Jeśli pokazuje się komunikat “Please Replace Lamp“ (Proszę wymienić lampę), wybierz “RETURN“ lub“EXIT“.
   3. Przytrzymaj przycisk "Vol -" na panelu sterującym TV. Jednocześnie przyciśnij i przytrzymaj przycisk “PIP“ lub “SPLIT“ (ROZDZIELIĆ) na pilocie, przytrzymaj wduszony przez przyznajmniej 5 sekund.
   4. Dopiero gdy pokaże się informacja “LAMP TIME WAS RESET TO 0“ (Czas pracy lampy zresetowany do zera), puść oba wciśnięte przyciski.
   5. Aby zakończyć cały proces, wybierz "OK".
  2. Sposób drugi:
   1. Włącz TV.
   2. Przytrzymaj przycisk "Vol -" na panelu sterującym TV jednocześnie naciskająć przycisk “RECALL“ na pilocie. Po ok. 3 sekundach w lewym dolnym rogu obrazu pojawi się czerwona ikonka.
   3. Następnie wciskaj przycisk “RECALL“, wielokrotnie, do póki czerwona ikonka nie zniknie.
 • Samsung TV
  1. Wyłącz TV.
  2. Skieruj pilota w stronę TV a jeden po drugim wybierz nastepującą kombinację klawiszy: “MUTE“  “1“  “8“  “2“  “POWER“.  W niektórzych modelach zamiast “MUTE“ należy nacisnąć “MENU".
  3. Na obrazie powinna pojawić się informacja: “Loading Factory“ .
  4. Wybierz ”Option” a następnie naciśnij “ENTER“ lub “STRZAŁKA W PRAWO“.
  5. Wybierz “Reset lamp timer“ i naciśnij “ENTER“
  6. Naciśnij “EXIT“ a następnie przyciskiem “POWER“ wyłącz TV. Z ponownym włączeniem TV poczekaj wstrzymaj się przynajmniej przez 5 sekund.
 • Sony TV
  1. Włącz TV i wybierz “MENU“.
  2. Strzałkamiwybierz “SETTINGS“ a nastepnie wciśnij “SELECT“.
  3. Pokaże się menu, w którym wybierz “SETUP“.
  4. Następnie wybierz “Reset Lamp Timer“.
  5. Wybierz “Yes”, aby potwierdzić wyzerowanie licznika.
 • Toshiba TV
  1. Wyłącz TV i poczekaj przynajmniej 10 sekund.
  2. Naciśnij na raz i przytrzymaj przyciski “ON“, “INPUT“ i “MENU“ umieszczone na TV.
  3. W przypadku niektórych modeli może działać opcja z wciśniętym przyciskiem “VOLUME“ zamiast “MENU“.
  4. W momencie, gdy zaświeci sie dioda “STANDBY“, możesz puścić przyciski.

Jeśli o lampach wiedzą już Państwo, co potrzeba, to wystarczy już tylko wybrać tę właściwą

Szybkie wyszukiwanie lampy

Wystarczą dwa kliknięcia

Lampy do projektorów

Lampy do TV